The Best Bearings

Magazinul tău Online de Rulmenţi

Aici este locul unde poți găsi un preț bun pentru modelul tău de rulment, indiferent de greutate sau dimensiune.

Politica de Confidenţialitate


Politica Informaţiilor Confidenţiale descrie tipul informaţiilor pe care le colectăm de la dumneavoastră, ce facem cu aceste informaţii, precum şi modalităţile noastre de securizare a informaţiilor confidenţiale. Dacă aveţi orice nelămuriri privind Politica Informaţiilor Confidenţiale, vă rugăm să ne contactaţi.

Articolul 1 :: Definiţii

Conform Art. 3 din Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) Date cu caracter personal

Orice informaţii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila;
O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b) Prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

c) Stocarea

Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

d) Sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal

Orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice;

e) Operator

Orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normativ;

f) Persoana imputernicita de catre operator

O persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului;

g) Tert

Orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date;

h) Destinatar

Orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;

i) Date anonime

Date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila.

j) Cookie

Un şir de caractere alfanumeric ce identifică unic browserul dumneavoastră. Acest cookie ne va ajuta în vizitele dumneavoastră ulterioare, prin personalizarea accesului pe site

Articolul 2 :: Generalităţi

La înregistrarea pentru obţinerea unor produse oferite de The Best Bearings, vă vom cere următoarele informaţii de contact:

a) Persoane fizice

1. numele şi prenumele
2. adresa completă
3. numere de telefon/fax
4. adresa de e-mail

precum şi date de identificare:

5. codul numeric personal (util doar pentru factură)
6. seria si numărul cărţii de identitate (util doar pentru factură)

b) Persoane juridice (+ punctele 1,3 şi 4 de la Persoane Fizice)

7. codul unic de înregistrare (util doar pentru factură)

Aceste informaţii sunt necesare în vederea activării contului dumneavoastră.

În cazul returnării unor sume datorate de The Best Bearings către dumneavoastră, vă vom cere numărul de cont bancar (IBAN).
În cazul în care ne contactaţi pentru asistenţă, este posibil să vă cerem detalii de natură tehnică, precum date despre sistemul dumneavoastră de operare, programe instalate şi alte detalii tehnice care pot duce la diagnosticarea şi rezolvarea problemei semnalate.
La vizitarea site-ului nostru vă vom captura adresa IP, ora şi durata vizitei, precum şi paginile vizitate pe site.
Este posibil să asociem aceste informaţii de acces cu datele dumneavoastră personale pe care le deţinem.
Este posibil să plasăm un 'cookie' ce va facilita identificarea dumneavoastră ca şi vizitator frecvent sau client la revenirea pe site-ul nostru.
Este posibil să asociem acest cookie cu datele dumneavoastră personale pe care le deţinem.
La trimiterea de mesaje e-mail, este posibil să includem un mecanism de notificare a livrării şi/sau citirii mesajului.

Articolul 3 :: Folosirea informaţiilor personale de identificare

Vom folosi informaţiile dumneavoastră personale de identificare numai în următoarele cazuri:

În cazul plăţilor şi a acordării de asistenţă tehnică;
Pentru a vă anunţa ofertele speciale sau alte informaţii de natură tehnică prin e-mail. Este posibil să trimitem mesaje prin care vă anunţăm oferte speciale ale partenerilor noştri, dar nu vom dezvălui acestora nici o informaţie personală de identificare. Dacă nu doriţi să primiţi aceste mesaje, puteţi opta pentru dezabonare în orice moment, urmând instrucţiunile din mesaj;
Pentru a îmbunătăţi serviciile oferite şi marketing-ul acestora. De exemplu, este posibil să folosim date anonime obţinute din sondaje pentru utilizatori, date demografice şi vizitări ale sitului.

Nu vom dezvălui nici una din informaţiile dumneavoastră personale de identificare altor persoane sau companii, exceptând următoarele cazuri:

în baza unei solicitări oficiale din partea autorităţilor;
dacă o persoană sau companie achiziţionează compania noastră;
unor terţe părţi ce efectuează servicii în numele nostru (precum procesatorii de plăţi electronice), dar care fac subiectul unui contract de protejare a informaţiilor confidenţiale;
sucursalelor noastre

Sub nici o formă nu transferăm, împărţim sau vindem informaţiile dumneavoastră.

Articolul 4 :: Folosirea datelor anonime

Este posibil să agregăm date statistice despre clienţii noştri cu terţe părţi, precum furnizori sau agenţii de publicitate. Aceste date statistice nu vor fi însă legate de datele de personale de identificare.

Articolul 5 :: Drepturile clienților

În conformitate cu Art. 13-18 din Legea nr. 677/2001, aveți următoarele drepturi privind protecția datelor personale, nefiind însă limitați la acestea:

1. dreptul de a obține de la The Best Bearings, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de The Best Bearings
2. dreptul de a obţine de la The Best Bearings, la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;
3. dreptul de a obține de la The Best Bearings, la cerere și în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001;
4. dreptul de a obţine de la The Best Bearings, la cerere și în mod gratuit notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operațiuni efectuate conform alin. 2) sau 3), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
5. dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
6. dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost încălcate.

Articolul 6 :: Securitatea datelor cu caracter personal

The Best Bearings certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal, așa cum sunt definite în Ordinul 52/2002.

Articolul 7 :: Protejarea datelor minorilor

Serviciile noastre nu sunt disponibile minorilor (persoane ce nu au împlinit vârsta de 18 ani), şi nu vom stoca sau prelucra informaţii cu caracter personal ce aparţin persoanelor sub 18 ani.

 

Ultima Actualizare: 18.05.2022

 

Protectia Datelor


În conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi cele ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vietii private în sectorul comunicaţiilor electronice, site-ul thebestbearings.eu, are obligaţia de a administra in condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine.

Nu esti obligat(a) sa furnizezi datele, acestea fiind necesare pentru prelucrarea comenzilor plasate pe thebestbearings.eu.

Refuzul tău determină anularea contului creat de tine in magazinul online thebestbearings.eu şi implicit anularea comenzii unde vor fi prezente datele tale personale (inclusiv comenzile express care nu necesita crearea unui cont).

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai firmei de curierat rapid, fiindu-i absolut necesare pentru a putea expedia comanda./p>

Conform Legii nr. 677/2001, benefiezi de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a te adresa justitiei.

Totodata, ai dreptul sa te opui prelucrarii datelor personale care te privesc si sa soliciti stergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, te poti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la numarul de fax +40374094000 sau prin formularul de contact.

 

Ultima Actualizare: 18.05.2022

 

Termeni si Conditii


Termenii si conditiile de mai jos se refera la cumparaturile, comenzile efectuate in cadrul magazinului on-line.

Pentru a avea toate informatiile legate de conditiile comezii si livrarii unui produs de pe thebestbearings.eu , va rugam sa cititi cu atentie cele de mai jos.

In cazul în care aveti intrebari sau nelamuriri, va rugam sa ne contactati utilizand formularul de contact.

Termenii si conditiile din prezenta contin regulile unei comenzi valabile, conditiile contractuale de baza al unui eventual contract intervenit intre Vanzator si Cumparator.

Totodata, acesti termeni si conditii guverneaza raspunderea societatii care administreaza magazinul on-line, legata de functionarea paginii de web.

Sunt valabile exclusiv acesti termeni si conditii, si orice alte clauze devin nule, cu exceptia cazului in care modificarea a fost anuntata imprealabil sau in cazul in care acesta s-a facut in scris.

Societatea care administreaza magazinul virtual thebestbearings.eu, in anumite cazuri are dreptul la modificarea termenilor si conditiilor, astfel va recomandam, ca inainte de fiecare cumparare, sa cititi Termenii si conditiile afisate pe site.

Aceste modificari sunt valabile de la data aparitiei lor pe internet si nu pot fi aplicate la contractele incheiate anterior.

Pentru fiecare comanda efectuata pe site, sunt valabili termenii si conditiile in vigoare la data efectuarii comenzii.

In cazul unei comenzi valide, Dvs.acceptati fara exceptie toate termenele si conditiile citite aici.

In cazul utilizarii paginii web, Dvs.acceptati, ca veti respecta Termenii si conditiile enumerate aici, la fel ca regulamentul de utilizare.

Prin completarea si trimiterea comenzii ce apare pe thebestbearings.eu, Cumparatorul comanda concomitent produsele care figureaza in magazinul on-line, si raspunde pentru corectitudinea datelor furnizate de el.

Adresa de e-mail sau numarul de telefon indicate gresit atrage dupa sine neindeplinirea comenzii, dat fiind faptul ca Vanzatorul nu poate contacta Cumparatorul.

 

Ultima Actualizare: 18.05.2022